İSTGÜVEN İstanbul Güvenlik Anonim Şirketi 08.11.2016 tarihinde İBB İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü’ne bağlı olarak; bazı iştiraklerin katılımıyla kurulmuştur.

5188 sayılı Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve hizmetleri ile güvenlik danışmanlığı hizmetleri vermek, özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmak amacıyla kurulmuştur. (Kaynak: Ticaret Sicil Gazetesi 22.11.2016 Sayı: 9203)