İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İSTGÜVEN İstanbul Güvenlik A.Ş. yenilikçi hizmet ve proaktif yönetim anlayışı ile özel güvenlik hizmetini sunarken, çalışanlar, vatandaşlar ve paydaşları için iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini, çalışma kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder.

Sürdürülebilir Sağlık, Güvenlik ve Refah yaklaşımı ile daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmayı sosyal ve kültürel yapımızın da iyileştirilmesi için bir araç olarak yorumluyor ve aşağıdaki ilkeleri önemsiyoruz.

  • İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemek ve ilgili riskleri yönetmek suretiyle iş sağlığı ve güvenliği standartlarını amaçlanan seviyeye çıkartmak,
  • İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek üzere alınacak önlemleri süreçlere ve ilgili dokümantasyona entegre ederek istisnasız bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
  • Mevcut ve potansiyel iş güvenliği tehlikelerini kontrol altına almadan çalışmalara başlamamayı esas alan çalışma düzenini, çalışanların doğal davranışına dönüştürmek,
  • Otoriteler, idareler ve altyüklenicilerle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmak,
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamak, sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek,
  • Sözleşme şartlarına, ulusal ve uluslararası otoritelerin düzenlemelerine, yasal düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymak,
  • Çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve uygulamaları konusunda uygun beceri ve yetkinlikler kazandırmak, kişisel farkındalıklarını arttırmaları için katkıda bulunmak,
  • Risk ve fırsat yaklaşımı ile çalışanların doğal davranışına dönüşen sürekli iyileştirme faaliyetlerini şirket kültürünün önemli bir öğesi olarak sürdürmektir.