İSTGÜVEN İSTANBUL GÜVENLİK AŞ olarak,

Yaşam alanlarının gelenekselleşen çizgisini, modern ve dinamik ekibimizle koruyarak sektörde öncü, toplumsal yaşama değer katan, yenilikçi ve güvenilir bir kurum olmayı,

Gelecek nesillere güvenilir bir ortam bırakabilmek bilinci ile disiplini en önemli değerimiz kabul ederek taviz vermeden, tüm iç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,

Kurum kültürümüzü koruyarak ve üzerine yeniliği ve iyi yönde dönüşümü kucaklayan eylemler ekleyerek, sürdürülebilir bakış açımız ile yönetim sistemlerimizin performansını sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz ve tabi olduğumuz diğer tüm yasa, hukuki mevzuat ve standartlara uyarak, tehlikeleri ortadan kaldıran ve riskleri azaltan ve bu uygunluğun sürekliliğini sağlayan ve iyileştiren bir anlayış benimsemeyi,

Sahip olduğumuz etik değerleri ve ahlaki üst seviyeyi koruyarak, disiplinli, samimi, teknolojiyi takip eden süreçler yönetmeyi,

Eğitime daha fazla önem vererek formal ve gelenekçi eğitimleri daha etkili ve davranış değişikliği yaratacak yenilikçi yöntemler ile güçlendirmeyi,

Her çalışanı bir değer haline getirecek süreçler ile, kararlara doğrudan ve dolaylı olarak katkıda bulunmalarına öncülük ederek ortak aklın ve kolektif bilincin gücünü kullanmayı,

Nitelikli işgücü bakış açımızı koruyacak uygulamaları kucaklamayı ve iyi yönde değişimi kucaklayan dönüşümsel liderliği ana stratejilerimiz olarak düşünmekteyiz.

Misyon

İnsan temel hak ve hürriyetine, hukuka, milli ve manevi değerler ile doğaya saygılı, evrensel standartlarda güvenlik hizmetleri sunarak, kurumsal fayda, kamu vicdanı ve ahlaki değerler ışığında toplumsal yaşama değer katmaktır.

Vizyon

Mevcut ve potansiyel güvenlik ihtiyaçlarını nitelikli insan kaynağı ve yenilikçi güvenlik konsept ve sistemleri ile karşılayan sektörde öncü ve güvenilir kurum olmak temel vizyonumuzdur.